nav-left cat-right
cat-right

Kako usvojiti branje bilanc?

Podjetniške finance obsegajo veliko področij, ki jih moramo dobro poznati, da lahko uspešno delujemo na trgu. Med drugim spada sem tudi letno branje bilanc, ki nam povedo, kako smo delovali v minulem obdobju oziroma kje se nahajamo in kaj bomo morda morali urediti v prihodnjem obdobju. Poleg samoevalvacije pa je branje bilanc tudi odličen pripomoček za prepoznavanje uspešnosti poslovanja organizacij, s katerimi nameravamo sodelovati ali pa so nam konkurenčne. Tako smo lahko bolje opremljeni z nekaterimi podatki, ki bodo odločilni pri sklepanju novih partnerstev. Seveda velja enako tudi v obratni smeri – naši potencialni partnerji in konkurentje si lahko ustvarijo določen vtis s pregledom našega poslovanja. Podjetniške finance bomo obvladovali:

  • če bomo redno spremljali novosti ter zakonodajo,
  • se udeleževali izobraževanj
  • in sodelovali z računovodsko službo, ki se spozna na različne izzive.

Preverimo torej ponudbo brezplačnih in plačljivih izobraževanj, ki jih organizirajo različni centri, coworking skupnosti in zasebni ponudniki in na katerih bomo dobili odgovore na naša vprašanja.

Za letno branje bilanc se najprej seznamimo z osnovnimi izrazi

Za branje bilanc moramo poznati nekaj pojmov in jih znati tudi interpretirati, da bomo lahko izluščili čim bolj realno stanje. Če bomo preverjali na primer samo dobiček, nam to ne bo podalo celotne slike. Začnimo s pregledom posamičnih kategorij, in sicer:

  • Dolgoročna sredstva (neopredmetena sredstva, dolgoročne naložbe, posojila, terjatve idr.),
  • Kratkoročna sredstva (zaloge, kratkoročne naložbe, kratkoročne terjatve itd.),
  • Obveznosti do virov sredstev,
  • Čisti prihodki od prodaje (ti bodo prikazani brez DDV),
  • Poslovni odhodki (stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela, odpisi vrednosti itd.) in drugo.

To je groba osnova, ki pa jo moramo nato tudi natančno analizirati, primerjati razmerja in najti pasti. Na primer terjatve do kupcev bodo pokazale, ali ima organizacija redne plačnike, vrednosti zalog, če gre za bistvene spremembe, pa nam lahko povedo, da prodaja bodisi miruje ali pa je v ozadju bolj pozitiven razlog, namreč da je bila zaradi večjega naročila zaloga povečana. Nadalje lahko prihodke od prodaje primerjamo s stroški blaga in storitev, s čimer bomo prepoznali dodano vrednost oziroma obseg sredstev, ki ostanejo za plače in operativne stroške. Podobne primerjave, kakor tudi uporaba drugih javno dostopnih virov, nam bodo razkrili, v kakšnem stanju so dejansko naše ali tuje podjetniške finance.

Podjetniške finance moramo za pravilne odločitve v prvi vrsti razumeti sami

Naša organizacija se vselej sooča z različnimi izzivi, za katere bomo morali imeti dovolj znanja in izkušenj, ko bodo nastopili. V kolikor želimo najeti kredit, se ustrezno pripraviti na krizne čase ali pravilno izstopiti iz lastne organizacije, ko pride čas za to, bomo morali biti dobro podkovani v tovrstnih tematikah. Če se bomo zanašali izključno na zunanje računovodstvo ali različne svetovalce in sami ne bomo vedeli, kako dejansko poteka branje bilanc, utegnemo sprejeti napačne odločitve, ki bodo imele dolgoročne posledice. Namreč četudi nam zunanja računovodska služba lahko svetuje glede tega, kako najbolj učinkovito obvladovati podjetniške finance, naše poslovanje, cilje in usmeritve še vedno najbolje razumemo mi sami. Podjetniške finance niso majhen zalogaj, vendar investiranje časa v njihovo razumevanje za nas pomeni tudi poslovni uspeh.

 

Komentiranje ni dovoljeno.